Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sistematik riskin konaklama işletmelerinin karlılık oranları üzerindeki etkisinin ölçülmesi (marmaris altınyunus turistik tesisleri a.ş. örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi finansal anlamda risk; beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki fark olarak tanımlanır. Toplam riskin çeşitlendirme ile yok edilemeyecek kısmı sistematik risk kapsamında değerlendirilir ve bu alanda yoğunlaşma söz konusudur. İyi yönetildiği takdirde firma karlılığı üzerinde olumlu etkisi olacağı bilinen sistematik risk faktörlerinin bu olumlu etkileri sektörel bazda ve firma bazında farklılık göstermektedir. Pek çok bileşeni olmakla beraber belli başlı sistematik risk faktörleri olan faiz oranı, enflasyon ve kur risklerinin toplam etkisini beta katsayısı yardımıyla analiz edip değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmada sistematik riskin karlılık üzerindeki etkisi, konaklama endüstrisi işletmelerinden birisi olan ve İMKB'ye kayıtlı durumda bulunan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş 'nin Mali tabloları üzerinde analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmı örnek işletmenin mali tablo verilerinden elde edilen beta katsayıları ve karlılık oranları arasında yapılan regresyon ve korelasyon analizlerinden oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

As is known, the risk of financial sense is defined as the difference between expected return and actual return. The part of risk that cannot be mitigated by diversification is evaluated as part of systematic risk and there is a focus in this area. These positive impacts of systematic risk factors, known to have positive impacts on the profitability of firms. if managed well the systematic risk factors vary on the basis of the sector and the company. Although there are many components, it is possible to analyze and evaluate the total effect of interest rate, inflation and exchange rate, which are the major systematic risk factors with the help of the beta coefficient. In this study, the effect of systematic risk on profitability have been analyzed and evaluated on the financial statements of Marmaris Altınyunus Touristic Facilities Inc., which is a public limited company and one of the hospitality industry establishments in Marmaris, Turkey. The application side of the study comprises of the regression and correlation analyses between the beta coefficients and the profitability ratios obtained from sample data taken from the entity's financial statements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :