Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sayısallaştırılmış swot analizi ile bartın ili’nin ekonomik yapısını değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilk olarak Bartın ekonomisinin üstünlükleri ve zayıflıklarının yanı sıra tehditleri ve fırsatları SWOT analizi aracılığıyla ortaya konulmuştur. İkinci olarak elde edilen bulgular çok kriterli bir değerlendirme yaklaşımı olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve her birinin öncelik değerleri hesaplanmıştır. Son olarak sayısal bulgulara dayanarak zayıf yönlere dikkat çekilmiş ve ilin ekonomik gelişimine yönelik alternatif stratejiler sunulmuştur. İlin en zayıf yönü yüksek işsizlik oranı ve göç sorunu; en güçlü yönü Bartın Limanı’nın ticari amaçlı kullanımıdır. Teşvik Yasası kapsamında yer alan Bartın ili için bu tür bir çalışmanın ilk olarak yapılmasının yanı sıra, mevcut ve potansiyel koşulların değerlendirilerek çözüm önerileri sunulması bu çalışmanın orijinal yönleri olarak nitelendirilebilir.

Özet İngilizce :

In this study, firstly besides weakness and strengths of Bartın economy, threats and opportunities were presented by means of SWOT analysis. Secondly obtained findings were evaluated in comparative way and priority weights of each one were calculated by means of Analytic Hierarchy Process (AHP) which is an evaluation approach with multiple criteria. Finally, the weak aspects were taken attention on the basis of quantitative findings and the alternative strategies towards to economic development of the city were presented. The weakest side of the city is high unemployment ratio and immigration problem, the most strength side of the city is the using for trading of Bartınport. Besides preparing that study as a first for Bartın city which is within the Encouragement Law, offering the solutions by evaluating the current and potential situations can be described as original sides of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :