Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü, örgütün tamamı tarafından paylaşılan tüm değerlerdir. Örgütsel bağlılık ise işgörenlerin bulundukları örgütle olan bağın gücünü ifade etmektedir. Bağlılıktan bahsetmek için paylaşılan değerler olması gerekmektedir. Bu değerler ne kadar güçlü ve büyük bir kitle tarafından benimsenirse bağlılığın o düzeyde artacağı düşünülebilinir. Bu çalışmanın temel amacı, örgüt kültürünün örgüt bağlılığı üzerindeki etkisini ve ilişkisini belirlemektir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ġkinci bölüm ise araştırma kapsamında yapılan anket çalışması olup, Ġzmir ili içindeki toplam 189 çalışana uygulanmıştır.

Özet İngilizce :

Organizational culture is the all values that shared by the whole of the organization. Organizational commitment is employees‟ strength of bond for the organization which they work for. There should be shared values for mentioned about commitment. If those values are adopted by a large number of people and if they are strong, the level of commitment will increase. The main purpose of this study is to determine the impact of organizational culture on commitment and the relationship. This study composed of two main parts. The first part consists of theoretical framework which explains organizational culture and commitment‟s relationship. The second part is devoted to empirical analysis. Survey study was made in this part which held on 189 employees in the province of Ġzmir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :