Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürünün çalışanların iş doyumuna etkisi: bir firma uygulaması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü boyutları ile örgüt kültürünün çalışanların iş doyumuna etkisini araştırmaktır. Bu nedenle çalışmanın başlangıcında örgüt kültürü hakkında genel bilgiler, kavramın önemi, boyutları, özellikleri ve iş doyumuna ilişkin teorik bilgiler yer almaktadır. Daha sonra bu çalışma için oluşturulan model ile iş doyumu kültür boyutları model çerçevesinde sorgulanmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmında, örnekleme ilişkin bilgiler, analiz yöntemi, bulgular yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara göre örgüt kültürünün model 1 de Destek, İletişim, Kimlik boyutları ile iş doyumu ve model 2'ye göre Destek, Ödül, Girişim, Rekabet, Kontrol boyutları ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki söz konusu olduğu ve iş doyumunu açıkladığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :