Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt ikliminin yeniliğe destek algısı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt ikliminin yönetimi, organizasyonlarda yeniliğin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı örgüt iklimi boyutlarının (örgütsel cesaretlendirme, yönetim desteği, takım desteği, otonomi, katılım esnekliği, iletişim) yeniliğe destek algısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Burada amaç, yeniliği artıracak ya da engelleyecek örgüt iklimi faktörlerini belirlemeye çalışarak, işletme yöneticilerine yardımcı olmaktır. Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 86 işletmeden elde edilen veriler, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere kullanılmıştır. Veriler, faktör analizinden sonra korelasyon analizi ve regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, örgüt iklimi boyutlarının yeniliğe destek algısını etkilediğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The management of organizational climate is fairly important in terms of improving innovation in organizations. For that reason, the aim of this study is to investigate the effects of organizational climate dimensions (organizational encouragement, supervisory support, team support, otonomy, participation flexibility and communication) on perception of support for innovation. Here the aim is trying to help administrators by determining the factors that increase or prevent innovation. Data obtained from 86 enterprises that are operating in Kocaeli is used in order to analyze the relationships among variables. After factor analysis, data is tested through correlation analysis and regression analysis. The findings of research indicate that organizational climate dimensions affect perception of support for innovation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :