Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonların tele çalışmaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler çalışanlara istedikleri yer ve zamanda çalışabilme seçeneğini ve fırsatını sunmaktadır. Çalışanlar evden, otelden, uçaktan ya da herhangi başka bir yerden işlerini sürdürebilmektedir. Bilgi ve nitelikli kişiler, üretimde en önemli unsurlar haline gelmektedir. Bilişim teknolojileri geleneksel işyerlerine olan ulaşım seyahatlerinin yerini almaktadır. Bu uygulama tele çalışma olarak adlandırılmaktadır. Bu makalenin temel amacı, organizasyonların tele çalışmaya bakış açısını değerlendirmektir. Makale tele çalışma kavramı ve unsurlarına ilişkin açıklamalarla başlamaktadır. Organizasyonların tele çalışmaya karşı tutumlarını belirmeye yönelik olarak bir alan araştırması yapılmıştır. Türkiye’deki tele çalışma uygulamalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Current development of information and communication technologies has brought about is the ability for employees to work anytime and anywhere. They can work anywhere including home, hotels, airplanes etc. Telecommunications services are substituted for transportation to a conventional office or other workplace. This practice is called "teleworking". The main goal of this paper is to evaluate the viewpoint of organizations to telework. The paper begins with a brief summary of telework concept. Then, a sample survey was conducted in order to conceive the attitude of organizations to telework. Finally, recommendations were suggested related to telework implementation in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :