Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Obstacles to online shopping: impact of gender and internet security issues

Yazar kurumları :
TOBB University of Economics and Technology Department of International Entrepreneurship1, Department of Business Administration, Middle East Technical University2, TOBB University of Economi
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

In the latest technology era, the widespread usage of internet enabled individuals to interact continuously and led to altered buying behavior patterns. Literature focuses on the critical effects in the field. Among many antecedents to online shopping, previous studies point out two important obstacles: (i) acceptance and tendency to use technology in accordance with gender perceptions and (ii) internet security problems. This study analyzes the impact of these two prominent factors on e-commerce utilization by studying the effects of these factors through primary and secondary data; a survey designed specifically for this analysis and the cross-country data from Eurostat. The findings show that while internet security problems significantly impact online shopping behavior, the evidence is mixed for the impact of gender. The results of this paper provide insights for a successful e-commerce transaction and identify important obstacles to be avoided for an efficient e-commerce system.

Özet İngilizce :

Güncel teknoloji çağında, internetin yaygın kullanımı bireylerin sürekli etkileşim içinde olmasını sağlamış ve farklı alışveriş davranışlarına yol açmıştır. Literatürdeki çalışmalar, bu alandaki önemli etkileri ortaya çıkarmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda, çevrimiçi yapılan alışverişi etkileyen unsurlar arasında iki önemli engel göze çarpmaktadır: i) Cinsiyet algısına bağlı teknolojiyi kabul etme ve kullanma eğilimi ve ii) İnternetteki güvenlik sorunları. Bu çalışma, göze çarpan bu iki unsurun e-ticaretin kullanımına olan etkilerini Eurostat'ın ülkeler arası verisini kullanarak ve de bu çalışma için özel olarak tasarlanmış bir anketin sonuçlarını analiz ederek incelemektedir. Bulgular, internetteki güvenlik sorunlarının çevrimiçi alışveriş davranışını oldukça etkilediğini göstermektedir. Cinsiyetin etkileri ise daha karmaşıktır. Bu çalışmanın sonuçları başarılı bir e-ticaret işlemi için gerekenler hakkında fikir vermekte ve verimli bir e-ticaret sistemi için kaçınılması gereken önemli engelleri göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :