Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mimic model ve yolsuzluk üzerine türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

MIMIC model yaklaşımı birçok neden ve gösterge değişkeni içeren gizli değişkenlerin istatistiksel teorisine dayanmaktadır. Model yaklaşımı kapalı ekonominin “gizli değişken” boyutunu göz önüne alır ve bu nedenle istatistiksel modelleme de kullanır. Özellikle sosyal araştırmalarda gözlenemeyen değişkenlerin incelenmesinde ve tespitinde kullanılır.
MIMIC model iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Ölçüm modeli ve Yapısal modeldir. Ölçüm modeli gizli değişkeni gözlemlenen gösterge değişkenlere bağlar, yapısal model ise gözlenemeyen değişkenler ile neden değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirler. Bu çalışmada MIMIC model ele alınmış ve Türkiye’de yolsuzluk üzerine bir uygulama yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The MIMIC model approach is based on the statistical theory of latent variables, which consider several causes and several indicators of the hidden economy. The model approach considers the dimension of the hidden economy like a “latent variable”, therefore it applies the statistical modelling. Usually utilised by social research to explore unobservable variables.The model based on two parts :A Measurement Model and A Structural Model. The first part linking the latent variable to observable indicators. The second specifying the relationship between the causes and the unobservable variable. In this study considers MIMIC model and applies on corruption in Turkey

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :