Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal strateji ile insan kaynakları politikaları politikaları arasındaki ilişkinin analizi

Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniversitesi1, Niğde Üniversitesi2
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin tepe yöneticileriyle insan kaynakları yöneticilerinden toplanan veriler kullanılarak, kurumsal strateji ile insan kaynakları yönetimi politikaları arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Çalışmada, işletmelerin insan kaynakları stratejileri içe yönelik veya dışa yönelik olmak üzere hem tek boyut üzerinde genel bir felsefe olarak hem de temel insan kaynakları fonksiyonları temelinde ele alınarak çok boyutlu olarak incelenmiştir. Kurumsal strateji ise, Zajac ve Shortell'den  (1989) uyarlanan bir ölçek ile Miles ve Snow'un (1978; 1987) sınıflandırması kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda fırsatçı şirketlerin dışa dönük insan kaynakları yönetimi yaklaşımına sahip oldukları görülmüştür. Dışa dönük insan kaynakları yaklaşımı şirketlerde uygulanan personel bulma, personel sürekliliği ve performans yönetimi fonksiyonlarına da yansımaktadır.

Özet İngilizce :

The paper explores the relationship between organizational strategies and human resource management strategies. Data was collected from top managers and human resource managers of 100 companies operating in Turkey.  Human resource strategies were analyzed on a unipolar dimension ranging from internal orientation to external orientation. An instrument was developed to measure Human resource practices based on human resource functions. Organizational strategy was measured using an instrument developed by Zajac and Shortell (1989) based on Miles and Snow's (1978; 1987) typology. The study revealed that prospector organizations were more likely to have an externally oriented human resource approach. A general external orientation in human resources is reflected in the recruitment, retention and performance management functions of the organizations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :