Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartı sahipliğinde etkili olan faktörlerin araştırılması: erzurum örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Erzurum İl Merkezinde kredi kartı kullanım yaygınlığı ölçülmüş ve kredi kartı sahipliğine etki eden faktörler belirlenmiştir. Kredi kartı sahipliğinde etkili olan demografik, sosyal, ekonomik faktörler olabileceği gibi; kredi kartının özelliğinden ve kredi kartını veren bankanın hizmetlerinden duyulan memnuniyet de kredi kartı sahipliğinde etkili olabilir. Kurulan logit modele göre kredi kartı sahipliğinde etkili olan faktörler, meslek, aylık toplam gelir, alışverişte tercih edilen ödeme şekli, kredi kartının faydalı olduğu düşüncesi ve kredi kartlarının tüketimi artırdığı düşüncesidir.

Özet İngilizce :

In this study, the factors related with having credit card in Erzurum have been searched by a logit model. There are demographic, social, cultural, and economic variables in the model. The final model is statistically significant. According to the model, job, average household income per month, payment method at shopping, usefulness of credit card and increasing the shopping tendency are statistically significant on having credit card.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :