Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kovaryans analizi modelleriyle üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: atatürk üniversitesi iibf öğrencileri için bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü2
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın başlıca amacı, üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen temel faktörleri tespit etmek ve bunların söz konusu öğrencilerin başarıları üzerindeki etkile-rinin büyüklüğünü ve yönünü belirlemektir. Bu amaçla oluşturulan bir kovaryans analizi modeli, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine uygula-nan ve değerlendirmeye alınan 431 anketten elde edilen yatay kesit veriler kullanılarak tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrencinin derslere devamsızlığı, din-lenme ve eğlence yerlerinde geçirdiği süre, sınıfı, bölümü, okuduğu bölümü sevip sevmediği, sınavlara kimin notları ile hazırlandığı hususlarının öğrencinin başarısı üzerinde %5 önem düzeyinde istatistik bakımdan anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu fakültede bir öğrencinin onur listesine girme olasılığı %14,42 ve yüksek onur listesine girme olasılığı da %2,94 olarak hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to determine the factors influencing the success of the undergraduates and direction and size of their impacts. For this purpose, a cova-riance analysis model is estimated by ordinary least squares (OLS) method, using cross-section data compiled from a questionnaire applied to the 431 students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences (FEAS), Ataturk University during the period of March-2008. According to the empirical findings; discontinuity to classes, time spend-ing in places of rest and amusement, class, department, attachment to the department,ownership of lecture notes used for exams of a student are the factors statistically sig-nificant at the level of 5 percent, affecting his/her achievement. Moreover, the probabili-ty of being in the list of honorary students and high honorary students for a student is computed as 14,42% and 2,94%, respectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :