Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatine etki eden sektörler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörleri, kişisel bazda demografik ve davranışsal farklılıklarla ilgili bu faktörler üzerinde müşteri görüşlerini ve sektörle ilgili müşteri sadakati algılamasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, farklı yaş, gelir, meslek, medeni durum, eğitim düzeyi ve cinsiyete mensup 400 kişiyle yüz yüze anket yapılmıştır. Anket sonuçları spearman korelasyon, kruskal-wallis ve mann whitney-u testleri ile analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to study the parameters effecting customer loyalty in ready-made clothes sector, to determine customer?s view in these parameters regarding demographics and behaviroal differences in individual base, and to identify the factors effecting customer?s loyalty in the sector. For this purpose, a face to face questionnaire including 400 test subject and different age, income, occupation, marital status,education level and sex grups is being applied. The questionnaire results are being analyzed by spearman coorelation test, kruskal-wallis test and mann whitney-u test.Keywords: Customers loyalty, demographical and bahoviorial variables

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :