Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu görevlisi kavramı açısından geçici köy korucuları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bir kamu hizmeti yerine getiren geçici köy korucularının
kamu personel rejimi içindeki yerini incelemektir. Literatürde kamu görevlisi kavramı
ve konu ile ilgili yüksek yargı kararları ekseninde değerlendirildiğinde, geçici köy
korucuları kamu görevlisi sayılmamaktadır. Ancak, kamusal bir hizmeti yerine getiren
her kişi en geniş anlamda kamu görevlisidir. Geçici köy korucuları özlük hakları
açısından değerlendirildiğinde kamu görevlileri arasında en düşük haklara sahip
olanlardandır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyse the role of temporary village guards within the
public personnel regime. Temporary village guards are not regarded as pubic officials
when their status is evaluated according to the concept of public official in the
literature and high court decisions. However, every person working in the delivery of
public services is a public official in the broadest sense. Temporary village guards are
at the bottom when their rights and entitlements are taken into consideration among
public employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :