Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde borçlanma düzeyindeki değişimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, işletmelerin finansal yapısındaki değişikliklerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi ve bu değişimin yatırımcılar tarafından nasıl algılandığı incelenmiştir. İnceleme, 1996-2000 döneminde her yıl bir önceki yıla göre daha yüksek Toplam Borç/Aktif Toplamı (TB/AT) oranına sahip olan işletmelerden oluşturulan bütünsel portföy ve TB/AT oranları ortalamadan düşük ve ortalamadan yüksek işletmelerden oluşturulan alt portföyler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Borç kullanma düzeyindeki artış ilanından itibaren, portföylerin bir, iki ve üç yıllık elde bulundurma dönemlerinde kümülatif aşırı kazanç (Cumulative Abnormal Return-CAR) elde edip-etmedikleri, bu getirilerin ortalamadan düşük borç kullanma düzeyine sahip olan işletmelerde daha fazla olup-olmadığı incelenmiş ve borç düzeyindeki artış ilanına yatırımcıların tepkiler değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper investigates whether stock retuns are influenced by changing firms' debt level and what  the investors' reactions to the announcement of this change are.  We examine if the firms which have more debt comparing with prior year, could obtain cumulative abnormal return(CAR), then we test if the firms which  leverage ratios are below the industry average could obtain more CAR than   firms that the ratios are above the industry average. We find investors react changing firms' debt level(with significantly positive or negative CAR). However the reactions are not related with if the leverage ratios are below or above industry average.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :