Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme sermayesi finanslama stratejilerinin karlılık oranları üzerindeki etkisi (akbank t.a.ş. uygulaması)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi işletme sermayesinin finansman kaynağı işletme karlılığını direkt olarak etkilemektedir. Finansman kaynağının vadesi risk-getiri dengesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu çalışmada işletme sermayesi finanslama stratejilerinin karlılık üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Akbank'ın finansal tablolarından elde edilen oranlar yardımıyla finanslama stratejisi ve karlılığı arasındaki ilişkinin düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuç kısmında ise özellikle cari oran değişimlerinin karlılık oranları üzerinde (ters yönlü olmak üzere) önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

As is known, The source of financing for working capital effects the profitability of bussiness directly. Maturity of the source for financing has an important impact on risk-return trade off. In this study, It is aimed to reveal the effects of financing strategies for working capital on profitability. By the help of the ratios which are obtained from financial statements of Akbank, the level of correlation is tried to be determined between financing strategy and profitability. For this reason, correlation an multiple regression analyses are done. At the result of the study it is determined that especially fluctuation of current ratio (working capital ratio) has an great impact (as inverse correlation) on profitability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :