Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi piyasasında zayıf formda etkinlik: imkb üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi getirilerinin piyasadaki mevcut tüm bilgiyi tamamen yansıttığı piyasalar “etkin” olarak nitelendirilmektedir. Zayıf formda etkin olan bir piyasada, geçmiş fiyat hareketlerinin tamamı mevcut fiyatlara yansımıştır ve piyasalarda geçmiş fiyat hareketleri kullanılarak normalin üstünde bir getiri elde edilemez. Bu çalışma, 3 Ocak 2003 – 30 Aralık 2005 dönemi için 15 dakikalık ve seanslık frekansta veri kullanarak İMKB’nin etkinlik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada İMKB’nin etkinliğinin testi için ilk olarak ADF ve KPSS birim kök testleri ikinci olarak Shimotsu ve Philips (2005) tarafından geliştirilen ELW kesirli bütünleşme tahmin edicisi kullanılmıştır. Uygulama sonucunda İMKB’nin zayıf etkin bir piyasa olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Markets which returns of share certificate are reflected completely whole information, describe as effective. In a weak-form efficiency market, all past price activity were reflected with current price and it isn’t obtaining an above the normal return to use with past price activity in markets. In this paper, we aim to provide the efficiency level of ISE market using fifteen minutes and session frequency data for the 03 January 2003 – 30 December 2005 period. In order to test the efficiency of ISE we use firstly ADF and KPSS unit root tests and secondly ELW fractionally integratedestimator developed by Shimotsu and Philips (2005). According to application we found that ISE is weakly efficient market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :