Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenlerin etkileşimi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Hınıs MYO1, Atatürk Üniversitesi, Pasinler MYO2, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bağımlı değişken olarak İMKB-100 Endeksi, bağımsız değişkenler olarak da Faiz Oranı, Para Arzı, Dış Ticaret Dengesi, Sanayi Üretim Endeksi, Altın Fiyatları, Döviz Kuru ve Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Çalışma En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi, Johansen-Juselius Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi ve VEC modelleri uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hisse senedi fiyatı ile bazı makro ekonomik değişkenler arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between ISE 100 Index and some macroeconomic variables by using monthly data of January 1996 – December 2009. ISE 100 Index was used as dependent variable and interest rates, money supply, foreign trade equilibrium, industrial production index, gold prices, exchange rates, consumer price index were used as independent variables. Least squares estimation method, Johansen-Jeselius cointegration test, Granger causality test and variance decomposition results produced by VEC model were used in the study. These analysis show that there is a long run relationship between some macroeconomic variables and stock prices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :