Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanehalkı geliri ile serveti arasındaki ilişkinin incelenmesi: eskişehir iline ait bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından olan gelir dağılımı önemli bir konudur. Çünkü bir ülkenin gelişmişlik düzeyini o ülkede oluşturulan gelirin kişiler, hanehalkları veya kurumlar arasında eşit dağılımı göstermektedir. Türkiye'de ise gelir dağılımının eşit olmadığı düşünüldüğünde bireylerin veya hanehalklarının sahip olduğu servetin de eşit dağılmadığı görülmektedir. Çünkü kişi veya hanehalkları gelirleri ölçüsünde servete sahiptir. Geliri fazla olan kişiler veya hanehalkları daha fazla servete sahip olmakta  ve bunun sonucunda da toplum refahı artmaktadır. Gelirin kişiler veya hanehalklarının yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilecek şekilde servete dönüşmesi önemli bir konudur. Çünkü gelir tek başına önemli olduğu kadar gelire paralel olarak servetin oluşumu da önemlidir. Uygulamada oluşturulan modellerde gelir ve servet arasındaki ilişkiler incelenmiş ve buna göre ekonometrik yorumlar yapılmıştır.Çalışmanın amacı, DİE tarafından yürütülen 1994 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketine dayalı olarak Eskişehir ilindeki hanehalklarının gelir düzeyleri ile hanehalkının sahip olduğu servet arasındaki ilişkiyi incelemek ve daha sonra sahip olunan servete göre hanehalkının gelir durumunu tahmin etmektir. Çalışmada öncelikle gelir ve servet ilişkisine zemin olmak amacıyla bazı temel kavramlar üzerinde durulmuş, daha sonra ise Eskişehir ilindeki hanehalklarının sahip olduğu gelir ve servet arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :