Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halka açık firmaların beta katsayılarının regresyon modeli ile tespiti ve halka açık olmayan firmalara yönelik uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Niğde Üniversitesi2
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Halka açık olmayan firmaların değerinin tespitinde, mali tablolardan yola çıkılarak bir takım önermeler ve varsayımlar altında değerin tespiti mümkün olabilmektedir. Ancak, bu firmaların özsermaye maliyetlerinin tespitinde önemli bir sorunla karşılaşılmaktadır. Halka açık olmayan firmaların özsermaye maliyetleri Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (Capital Assets Pricing Model-CAPM) kullanılarak hesaplanmak istendiğinde, beta katsayılarının tespitinde zorluklar yaşanmaktadır. Çalışmada, bu zorluk dikkate alınarak, öncelikle halka açık firmaların mali tablo değişkenleri ile beta katsayıları arasındaki ilişki regresyon modeli yardımıyla tespit edilmeye çalışılmaktadır. Daha sonrasında, ilgili model halka açık olan firmaların verileri kullanılarak test edilmekte ve halka açık olmayan firmalar üzerinde uygulanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :