Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gönüllü işten ayrılmalar üzerine ekonometrik bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, özel güvenlik ve savunma şirketlerinde, gönüllü işten ayrılmalara etki eden bireysel ve örgütsel değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrılma davranışını tahmin etmek için lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde logistik regresyon, güvenirlik testi (ölçek alfa), varyans (Anova / Post-hoc / Tukey), korelasyon (Pearson) ve öbür temel istatistiksel prosedürler SPSS 13 istatistik paket programıyla birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, işten ayrılmanın belirleyicileri; eş çalışma durumu, çocuk sayısı, vefat eden çocuk sayısı, ev taşıma sayısı, barınma desteği, ailenin aylık geliri, son çalışılan görev bölgesi ve ödül sayısıdır.

Özet İngilizce :

This study analyzes individual and organizational variables that affect voluntary turnover are determined in the special defence and security companies. A binomial logistic regression model is used to estimate voluntary turnover. Binomial Logistic regression, reliability test (scale alfa), variance (ANOVA, Post-hoc/Tukey), correlation (Pearson) and other basic statistical techniques with SPSS 13 statistical packet program was used in the analyzes ofresearch data. The study finds that; situation of suppose working, number of child, number of death child, number of home‟s moving, support of rent, total monthly income of household, last work‟s region, number of prizes, affect voluntary turnover are determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :