Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizler ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Son 30 yıldır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, liberalizasyon ve dışa açılma eğilimlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak, pek çok gelişmekte olan ülkede, makroekonomik istikrarsızlık giderilmeden iç ve dış finansal liberalizasyon girişimlerinin sürdürülmesi, finansal krizlere yol açmıştır. Makroekonomik istikrarsızlıklar, finansal piyasaları kırılgan duruma getirmekte ve ekonominin krize sürüklenmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye ekonomisi, 1980 yılında dış ticaretin liberalizasyonu ve 1989 yılında uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılmasıyla finansal liberalizasyon süreci tamamlanmıştır. Ancak, ekonomik yapıdaki istikrarsızlıklar nedeniyle, 1990'lı yıllardan itibaren ‘büyüme-istikrarsızlık-kriz' kısır döngüsüne girmiş görünmektedir. Bu çalışmada, faktör analizi (temel bileşenler analizi yöntemi) kullanılarak, Türkiye'de finansal krizlere etki eden etmenlerin saptanması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Since the last three decades, in developed and developing counties the liberalization and openness efforts have been witnessed. However, financial liberalization attempts (both internal and external) without having macroeconomic stability lead to financial crises in many developing countries. Macroeconomic instabilities create fragile financial markets paving the way for future economic crises. The Turkish Economy, completed the liberalization process with foreign trade liberalization in 1980 and by removing controls on capital accounts in 1989. However, since 1990's economy got into ‘growth-instability-crisis' vicious circle, because of the fluctuations in the financial structure. By employing a factor analysis (principal components analysis), this work, aims to obtain the factors that effect crises in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :