Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: gelişmekte olan ekonomiler için analiz

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel Granger nedensellik testi kullanarak Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Malezya, Meksika, Mısır, Peru, Şili, Tayland ve Türkiye için araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 1988-2011 yılları arasını kapsamaktadır. Yurtiçi kredilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya oranı ve kişi başına reel GSYİH büyüme oranı sırasıyla finansal gelişmenin ve iktisadi büyümenin göstergeleri olarak kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, belirgin biçimde finansal gelişmenin iktisadi büyümenin nedeni olduğunu ve bu ülkelerin büyüme oranlarını finansal sistemlerini geliştirerek hızlandırabileceklerini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between financial development and economic growth employing panel Granger causality test developed by Dumitrescu ve Hurlin (2012) for Brazil, Chile, China, Egypt, Hungry, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, South Korea, Thailand and Turkey. We used yearly data over the period 1988- 2011. Domestic credits to Gross Domestic Product (GDP) ratio and real GDP per capita are used as indicators for financial development and economic growth respectively. The empirical results strongly indicate that financial development Granger-causes economic growth and that these countries can accelerate their growth rates by improving their financial systems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :