Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faiz oranı, getiri farkı ve ekonomik büyüme: türkiye örneği (1990-2006)

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Uzun ve kısa vadeli faiz oranları arasındaki fark literatürde getiri farkı veya getiri eğrisinin eğimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amaç, getiri farkının ekonomik büyüme oranlarını etkileyip etkilemediğini, etkilemişse ne yönde etkilediğini Türkiye örneği için test etmektir. Bu amaçla çalışmanın ampirik kısmında, 1990–2006 dönemine ait üçer aylık reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile 3 aylık ve 12 aylık vadeli mevduat faiz oranları kullanılmıştır. Oluşturulan regresyon denklemlerine, elde edilen sonuçları kuvvetlendirmesi amacıyla kontrol değişkeni olarak enflasyon oranı da dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada, reel GSYH büyüme oranlarındaki değişmeler sadece getiri farkı ile değil kısa ve uzun vadeli faiz oranı olarak tanımlanan 3 aylık ve 12 aylık faiz oranlarının her biri ile de açıklanmaya çalışılmıştır. Buradaki nihai amaç, gelecek dönem büyüme oranlarındaki değişimleri tahmin etmede, getiri farkının mı yoksa faiz oranlarının mı öncü olduğunu tespit etmektir. Yapılan analiz sonucunda, Türkiye’de gelecek dönem büyüme oranlarını hem getiri farkı hem de faiz oranları etkilediği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the literature, the difference between short-term interest rate and long-term interest rate is defined as yield spread or as the slope of the yield curve. The purpose of this study is to test whether yield spread affects the future economic growth for Turkey. For this purpose, in the empircal section of the study, quarterly real gross domestic product and the 3-month and 12-month interest rates are included into the analysis. Inflation rate as the control variable is included into the regressions to increase the validity of the findings. In addition, changes in the GDP are tried to be explained not  only by yield spread but also by the level of the interest rates. The main purpose of this inclusion is to determine whether yield spread or interest rate level is effective in forecasting the changes of growth rates. Acording to the findings of the study, in Turkey both yield spread and interest rates affect the future economic growth .

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :