Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

European integration and its impact on domestic systems:inferences for turkey

Yazar kurumları :
Pamukkale University1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the European Integration concept, its mechanisms and its effect on domestic systems are investigated. Moreover, to explain the concept in depth, the features of the Integration concept and the policy transfer systems in the European Union are assessed. It is shown that the European Integration has a great effect over the domestic systems in both forming and implementing policies. By determining inferences for Turkey it is clarified that, although Turkey has not started the negotiation talks, the European Integration process is very dominant and significant over its dimensions of domestic change.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Avrupa Entegrasyonu kavramı, mekanizmaları ve yerel sistemler üzerindeki etkileri incelenmektedir. Ayrıca, kavramı derinlemesine açıklamak için, Avrupa Entegrasyonu kavramının çeşitli kullanılışları ve Avrupa Birliği'ndeki politika transfer sistemleri de değerlendirilmiştir. Avrupa Entegrasyonu'nun hem politika oluşturulmasında hem de uygulanmasında yerel sistemler üzerinde çok büyük etkisi olduğu görülmüştür. Türkiye ile ilgili çıkarsamalarla da, Türkiye'nin henüz müzakere görüşmelerine başlamamasına rağmen, yerel değişim boyutları üzerinde Avrupa Entegrasyon sürecinin çok baskın ve belirleyici olduğu ortaya konulmaktadır

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :