Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir’deki üniversitelerde görevli akademik personelin iş tatmini ve duygusal tükenmişliklerinin log-linear modeller ve correspondence analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü2
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada üniversite (Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri) akademik personelinin (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent) iş tatminleri ve duygusal tükenmişlikleri, cinsiyet ve akademi kadro düzeyinde araştırılmaya çalışılmıştır. Çok değişkenli kategorik veri analizi için kullanılan tekniklerden ikisi olan log linear (logaritmik doğrusal) analiz ve correspondence (uyum) analizi ele alınmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilere öncelikle log linear analiz uygulanarak anlamlı bulunan ikili ve üçlü etkileşimler belirlenmiştir. Daha sonra correspondence analizi ile incelenen değişkenler ve düzeylerinin ilişkileri görselleştirilerek yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study it is tried to be investigated that the job satisfaction and emotional exhaustion of the academicians (research assitant, lecturer, assistant professor working at the Osmangazi University and Anadolu University) according as the gender and academic positions. Log linear analysis and correspondence analysis which are two of the techniques used for the multivariate analysis of categorical data are handled. Firstly binary and triple interactions are determined by applying log linear analysis to the data obtained under the study. Afterward the relationships of examined variables and their levels are interpreted by visualizing with correspondence analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :