Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Electre ve bulanık ahp yöntemleri ile bir işletme için bilgisayar seçimi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, işletmelerde karar vermeye yardımcı olmak için ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemlerinin bir arada kullanılmasına dayanan bir yaklaşım sunmaktır. Bu yaklaşımda, klasik AHP yönteminin karar vericilerin sübjektif yargılarını ele almada yetersiz olmasından dolayı kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde, BAHP yönteminden yararlanılmaktadır. Daha sonra alternatiflerin sıralanmasında ELECTRE yöntemi kullanılmaktadır. Uygulama bölümünde ise sunulan bu yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermek için bir işletmede dizüstü bilgisayar seçim problemi ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to propose an approach based on ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to help decision making in companies. In this approach the weights of the criteria are determined with FAHP method since classical AHP can not take into consideration the subjectivity and uncertainty in the decision making process. And then ELECTRE method is used for ranking the alternatives. In the application section, computer selection problem of a company is given in order to illustrate the feasibility of the proposed approach.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :