Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide amir desteğinin rolü: üniversitede öğrenci işleri personeline yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda örgüt çalışmalarında dikkati çeken kavramların birisi de “duygusal emek”tir. Duygusal emeğin hizmet çalışanlarının işe bağlılıklarını hangi yönde etkilediği de araştırma konusu olmuştur ve bu yönün duygusal emek davranışlarının seçimine göre değişebildiği belirtilmektedir. Amir desteği ise, amirlerin çalışanlarına yakın, anlayışlı ve samimi davranarak yardımcı olması anlamına gelmektedir. Amir desteğinin duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan üç devlet üniversitenin çeşitli birimlerindeki öğrenci işleri personeli üzerinde gerçekleştirilen araştırmada (n=127), üç duygusal emek davranışı ile işe bağlılık arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkilerin amir desteği arttıkça daha da güçlendiği tespit edilmiştir. Araştırmada parametrik hipotez testleri ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Özet İngilizce :

One of the increasingly momentous topics in organisation studies is emotional labor. The direction towards which emotional labor affects the job involvement of service workers has also been studied and stated that this direction might change based on the choice of labor behaviour. The concept of "supervisor support" refers to the close, intimate and understanding attitude of the superior to the subordinates. As a result of the study conducted on student affairs office employees of three state universities in the Aegean Region (n=127) a positive significant relationship among three emotional labor behaviour and job involvement was discerned and an increase in parallel with supervisory support was displayed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :