Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devralmanın devralan işletmelerin hisse senedi getirileri üzerindekı etkisi: sermaye piyasası kurulu izni ile gerçekleşen devralmaların devralan işletmelerin hisse senedi getiri oranları üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Birleşme, hukuki açıdan bağımsız, iki ya da daha fazla firmanın ekonomik ve hukuki yönden bütünleşmesini ifade eder. Satın alma ise, firmanın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte satın alan firmaya devredilmesidir. Literatürde birleşme ve satın alma kavramları birbiri yerine kullanılmaktadır. Firmalar büyüme, sinerji yaratma, rekabet avantajı sağlama, çeşitlendirme, firma değerini artırma gibi nedenlerle birleşmeye yönelirler. Birleşme ve satın almalar bazı durumlarda satın alan firma hissedarları, bazı durumlarda ise satın alınan firma hissedarları lehine olmaktadır.

Birleşmeden elde edilen kazanç, birleşmenin türüne ve ödeme şekline bağlı olarak da değişmektedir. Bu araştırmada, İMKB'de işlem görüp, SPK izniyle satın alma işlemi gerçekleştiren 40 firmanın halka sunulan bilgileri doğrultusunda, satın alma sonrası elde tutma anormal getirileri ve kümülatif anormal getirileri hesaplanmıştır.

Firmaların satın alma sonrası anormal getirilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca satın alan firmaların ödemede kullandığı dört yöntemin; satın alma sonrası 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık elde tutma anormal getiri oranları ortalamaları ve kümülatif anormal getiri oranları ortalamaları açısından bir farlılık yaratmadığı belirlenmiştir. Anormal getirileri hesaplamada kullanılan yöntemlerin de satın alma sonrası getiriler de bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :