Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deü araştırma ve uygulama hastahanesi merkez laboratuvarı çalışanlarının örgüte bağlılıklarını ve işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı  Merkez Laboratuvarı çalışanlarının örgüte bağlılıklarının ve işten ayrılma niyetlerinin nedenlerini araştırmaktır. Çalışmada incelenen örgütsel bağlılık nedenleri iş doyumu ve işe bağlılıktır. Örgütsel bağlılığın ise bağımlı değişken olarak işten ayrılma niyetini etkilemesi beklenmektedir. Varsayıldığı üzere, sonuçlar, iş doyumunun duygusal bağlılığın belirleyicisi olduğunu; işe bağlılık ve iş doyumunun normatif bağlılığı etkilediğini; Merkez laboratuvarı çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin örgütsel bağlılığın üç boyutundan da (duygusal, devamlılık ve normatif) etkilendiğini göstermiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to explore antecedents of commitment to organization and intention to leave of The  Central Laboratory employees.The specific antecedent variables of organizational commitment in this study were job satisfaction and job involvement. Organizational commitment was expected to have influence on intention to leave as dependent variable. As hypothesized, the results showed that job satisfaction was predictor of affective commitment; that job involvement and job satisfaction influenced normative commitment; and that The Central Laboratory employees' intention to leave was highly influenced by three components (affective, continuence and normative) of organizational commitment.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :