Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demiryollarında süper etkinlik ölçümü: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletme performansının ölçümünde en sık kullanılan yöntemlerden biri de etkinlik ölçümüdür. Etkinlik ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan teknikler kullanılmaktadır. Parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA), esnekliği ve kolay yorumlanması nedeniyle son yıllarda çalışmalarda sıkça tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, VZA yöntemi kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)' nin 1975-2010 yılları arasındaki performansının ölçülmesidir. Çalışmada ayrıca VZA uygulaması sonucunda etkin olarak değerlendirilen karar verme birimleri (KVB)' nin kendi aralarındaki etkinlik sıralamasını görebilmek amacıyla Süper Etkinlik uygulaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, 2010 yılının TCDD için en etkin çalışılan yıl olduğunu, 1982 yılının ise en etkinsiz çalışılan yıl olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays, efficiency measurement is one of the most frequently used methods to measure business performance. Parametric and non-parametric techniques are used for measuring efficiency. Since its flexibility and ease of interpretation, Data Envelopment Analysis (DEA), a non-parametric method, is frequently preferred in studies in recent years. The purpose of this study is to measure the performance of Turkish State Railways (TCDD) between the years 1975-2010 by using DEA method. In the study, Super Efficiency application is performed in order to see the efficiency rank of decision making units (DMU) which are considered efficient through DEA application,. The obtained results reveal that, while 2010 is the most efficient year worked, 1982 has turned out to be the most inefficient year worked.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :