Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok kriterli envanter sıralamasında analitik hiyerarşi süreci analizinin uygulanması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Firmalar, gelecekte ortaya çıkabilecek talebi karşılamak amacıyla büyük miktarlarda envanteri ellerinde bulundurmaktadırlar. Firmalar önem düzeylerine göre sınıflandırdıkları daha az sayıda envanteri kontrol ederek müşteri ihtiyaçlarını daha etkin biçimde karşılamaktadırlar. Envanterlerin önem düzeyine göre sınıflandırılmasında kullanılan klasik ABC analizinde, envanter kaleminin fiyat ve miktarının çarpımıyla bulunan parasal değer dikkate alınmaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci analizi kullanılarak yapılan ABC analizinde ise, envanter kalemlerinin önem düzeylerine göre sınıflandırılmasında, iki ya da daha fazla kalitatif ve kantitatif kriter ele alınarak çok kriterli envanter sınıflandırması yapılmakta ve firmaların daha etkin envanter planı oluşturmaları sağlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Organizations hold a large amount of inventory to meet demand that would arise in the future. They meet customer needs more effectively by controlling less amount of inventory that classified according to their priority levels. In the classical ABC analysis used to classify inventory items according to their priority levels, the money value obtained by multiplying the price and quantity of the inventory item is taken into account. However in the ABC analysis performed by using the Analytical Hierarchy Process, to classify the inventory items according to their priority levels, multiple criteria inventory classification is realized by considering two or more qualitative and quantitative criteria and it is provided for the organizations to develop more effective inventory plans.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :