Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin değerlere verdikleri önemde cinsiyet ve fakülte farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesinin İİBF ve Buca Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan toplam (740) öğrenci üzerinde Rokeach Değer Envanteri uygulanmıştır. Faktör analizinden geleneksellik, evrensellik ve hedonizm olmak üzere üç değer grubu elde edilmiştir. Araştırma sonuçları kız öğrencilerin üç değer tipine, erkek öğrencilerden; erkek öğrencilerin ise dişil değerlere, eril değerlerden,  daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. Üç değer tipine verilen önemde fakülte farklılıkları bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to explore gender and faculty differences in the importance attributed to particular value types. Rokeach value survey was administered to total (740) students from different departments of Faculty of Economics and Administrative Science and Faculty of Education at Dokuz Eylül University. Three value types were obtained from factor analysis: tradition, universalism and hedonism. Results indicated that female students attributed more importance to three value types than male students did; male students attributed more importance to feminine values than masculine values. Faculty differences were not found in the importance attributed to three value types.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :