Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir stokastik model olarak bozulabilir envanter problemi: literatür araştırması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Fen Fakültesi2, İstatistik Bölümü3
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Envanter yönetimi, müşteri talebinin en düşük maliyetlerle zamanında karşılanmasını sağlar. Bu nedenle envanter yönetiminin doğru yapılması, işletmelere rekabet ortamında üstünlük sağlayacağı gibi, maliyetlerini de azaltacaktır. Envanter kuramı literatüründeki klasik modellerin çoğu, ürünlerin süre kısıtlaması olmadan stoklanabileceğinden hareketle geliştirilmiştir. Oysa sağlık, gıda gibi birçok alanda karşılaştığımız raf ömrü olan ürünlerin envanter kontrolü, dayanıklı ürünlerin envanter kontrolünden farklıdır ve önemli bir problemdir. Bu çalışmada bozulabilir envanter probleminin genel yapısı ve dinamikleri
kısaca açıklanmış, problemin hangi yönleri ile farklılık göstereceği incelenmiştir. Ayrıca bozulabilir envanter probleminin çözümüne önemli katkılar yapmış olan çalışmalar araştırılmış, uygun bir sınıflamaya göre bu çalışmalar kısaca sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Inventory management allows satisfying customer demand on time with minimum cost. Hence, accurate management of inventory not only allows for superiority to companies in the competitive environment but also minimize the inventory costs, as well. Most of the classical models in inventory theory literature are developed for the products that can be stored without time limitation. However, the inventory management of some products which have a lifetime such as the products that are used in health or food industry is different from the classical models and has been an important problem recently. In this study, the general structure and dynamics of the perishable inventory have been explained briefly and the aspects that differs the perishable problem from each other have been examined. Moreover, the literature those make considerable contributions on the inventory management of perishable products have been studied and presented briefly with respect to the appropriate classification.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :