Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksi ilişkisinin uluslararası boyutta incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Pasinler MYO1, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksi ilişkisinin uluslararası boyutta incelenmesidir. Bileşik öncü göstergeler ekonominin gelecekteki yönünün tahmininde kullanılan ve birçok ülke tarafından referans kabul edilen bir endekstir. Çalışmada dokuz Avrupa ülkesi (İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Türkiye), beş Asya ülkesi (Kore, Japonya, Endonezya, Hindistan, Çin), dört Amerika Kıtası ülkesi (ABD, Kanada, Meksika, Brezilya) olmak üzere on sekiz ülkede bileşik öncü göstergelerle menkul kıymet borsası endeksleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Araştırma verileri 2000:01–2010:12 yıllarını kapsayan aylık verilere dayanmaktadır. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde zaman serisi analizi, panel veri ve panel eşbütünleşme analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları, Almanya hariç tüm ülkelerde ve tüm kıtalarda bileşik öncü göstergelerin borsa endeksi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu ve bu iki değişkenin uzun dönemde ilişkili olduklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between stock exchange index and composite leading indicators in an international dimension. Composite leading indicators is used to estimate the economy's futures direction and accepted as a reference index by many countries. In this study, the relationship of composite leading indicators and stock exchange index is investigated in nine European Countries (England, Spain, Netherlands, Italy, Germany, France, Belgium, Austria, Turkey), five Asian Countries (Korea, Japan, Indonesia, India, China) and for Americas (USA, Canada, Mexico, Brazil). Research data is based on monthly data covering the period 2000:01-2010:12. In this study in assessing the relationships between these variables, time series analysis, panel data and panel cointegration analysis were used. Results of the analysis show that composite leading indicators have a significant effect on the stock market index in all countries except Germany and in all continents and these two variables associated with in long-term.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :