Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılıkta optimum büyüklük:türk bankacılık sisteminde ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Pek çok nedeni bulunmasına karşın banka birleşmelerinin önemli bir nedeni de optimal büyüklüğün kazanılmasıdır. Ancak bankacılık sektöründe optimal büyüklüğün olup olmadığı konusu uzun suredir tartışılmaktadır. Ülkemiz bankacılık sektörü açısından da durum net değildir. Bazı çalışmalarda büyük bankaların performansları kabul edilebilir ölçülerde bulunurken bazılarında kabul edilemez bulunmaktadır. Bu belirginsizliğe ışık tutulması banka birleşmelerinin gündemde olduğu günümüzde sektörün geleceği ve ülke ekonomisine etkileri açısından önemlidir. Bu doğrultuda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların aktif büyüklüklerine göre performanslarını araştıran ampirik bir çalışma tarafımızca yapılmıştır. Bu çalışmayla sektördeki büyük, orta ve küçük bankaların 4 yıllık performansları incelenmiş, ortaya çıkan sonucun birleşmeyle ortaya çıkacak büyüklüklerin performanslarını ne ölçüde etkileyebileceği ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Although there have been a lot of reasons one of  the most important motives for bank mergers is optimal size. But the subject of optimum size in banking sector has been discussed for a long time. This state is not clear from the point of view of Turkish banking sector. In some studies the performances of big banks have been acceptable but in others can?t acceptable. Certainly examining the relations between bank mergers and optimum size is important for their influences on a country?s economy and future of banking sector. For this reason we studied an empirical investigation that investigates the performances of assets size whose banks in Turkish banking sector. In this study we have investigated four-years-performances of big banks small banks and medium size banks. So we wanted to see the influences of size performances which has been arised by bank mergers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :