Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahlaki olmayan davranışların duyurulması (whistleblowing) ve etik iklimi ilişkisi üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, 3, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi4
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Ahlaki olmayan davranışların duyurulması (Whistleblowing), bir işletmedeki etik
olmayan davranış ve olayların açığa çıkarılması olarak tanımlanabilir. Etik iklim ise
çalışanların örgüt kültürünün etiksel boyutuyla ilgili gözlem ve görüşlerinden
oluşmaktadır. Bu çalışma, ‘Ahlaki olmayan davranışların duyurulması’ ve ‘Etik iklim’
arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olup olmadığını araştırmaktadır. ‘Ahlaki olmayan davranışların duyurulması’ ve ‘Etik iklim’ arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan anket çalışması devlet üniversitelerindeki 123 araştırma görevlisi üzerinde uygulanmıştır. Uygulama çalışması neticesinde “Ahlaki olmayan davranışların duyurulması” ile “Etik İklim” arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmamasına rağmen; etik iklim boyutlarından biri olan “Yardımsever Etik İklim” ile “Ahlaki olmayan davranışların duyurulması” arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Whistleblowing can be defined as revealing non-ethical events or behaviors (like
producing harmful foods even though marketing them as they are remedial) in an
organization. Organizational Ethical Climate is the second concept used in this work. It consists of workers’ opinions about the ethical organizational culture of management. In this work the relationship between “whistleblowing” and “ethical climate” is searched. The questionnaire used to evaluate the relationship between whistleblowing and ethical climate are applied on 123 research assistants in public universities. In the application study it’s reached that there is not a significant relationship between whistleblowing and ethical climate. Even though it’s found that there is not a significant relationship between “whistleblowing” and “ethical climate”; a small significant relationship is discovered between “whistleblowing” and “benevolent ethical climate”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :