Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversiteli sporcu öğrencilerin kariyer değeri algilari

Yazar kurumları :
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu1, İnönü Üniversitesi, BESYO2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içerisinde üniversiteler arası Futbol Türkiye Şampiyonası’na katılan takımlardaki sporcu öğrencilerin kariyer değeri algılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Örneklem grup final müsabakalarına katılan 8 erkek takımında yer alan 144 sporcu öğrenci ile sınırlıdır. Örneklem grubun görüşlerini belirlemek amacıyla, Aktaş’ın (2004) yüksek lisans çalışması için geliştirdiği ölçek formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, frekans, yüzdelik hesaplamalar, Mann-Whithney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, örneklem grubun eğitim gördükleri üniversite değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitim gördükleri fakülte/yüksekokul, eğitim seviyesi ve yaş değişkenlerine göre ise istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to observe the career value perceptions of the students that participated in the 2010-2011Turkey Interuniversities Football Championship. Sample group is limited to the 144 students competing in 8 men's teams in the final. In order to determine views of the sample group a scale form which is developed by Aktaş (2004) for master studies was used. In the analysis of the data, the frequency, percentage calculation, the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test were used. As a result of the research, a statistically significant difference was found according to the university in which the sample group train. According to the variables of faculty/high school in which they are being educated, their level of education and age, no statistically significant differences were determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :