Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye etkisinin testi : yapısal kırılma ve nedensellik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de 1992:Q1- 2004:Q4 dönemindeki turizm gelirindeki artışın ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Geleneksel birim kök testinin(Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Zivot ve Andrews’in(1992) birim kök testi kullanılmıştır. Zivot ve Andrews’in test sonuçları, ADF testinin aksine, gayri safi yurtiçi hasıla ve turizm değişkenlerinin trend durağan olduğunu göstermektedir. Standart Granger nedensellik testi sonuçları ve Toda-Yamamoto(1995) yaklaşımına göre, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasında nedensellik ilişkisi yoktur.

Özet İngilizce :

This study investigates the causal relations between tourism growth and economic growth in Turkey over the 1992:Q1-2004:Q4 period. In this study, in addition to the conventional unit root test( Augmented Dickey-Fuller), Zivot and Andrews’s(1992)unit root test is employed to find out whether there is a structural break or not. Results of Zivot and Andrews test show that Gross Domestic Product and tourism variables are trend stationary on the contrary Augmented Dickey- Fuller test. According to Standart Granger causality test results and Toda- Yamamoto(1995) approach, there is not causality relation between tourism receipts and economic growth.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :