Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerine göre turistik ürünleri algılama durumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerine göre kendilerine sunulan turistik ürünleri algılamalarındaki farklılıkların incelenmesidir. Araştırma kapsamında kullanılmak üzere geliştirilen anket formları 2006 yılında Safranbolu’ya gelen yerli ziyaretçiler üzerinde uygulanmıştır. Anketler 500 ziyaretçi üzerinde uygulanmış olmakla birlikte 490’ı kullanılabilir bulunmuştur. Anket ölçeği iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde anket cevaplayıcılarının demografik değerlerine yer verilirken ikinci bölümde ise 5’li Likert Ölçeği kullanılarak ziyaretçilerin Safranbolu ve çevresinde hizmetlerine sunulmuş olan turistik ürünleri algılama durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve analizler sonucunda; ziyaretçilerin genel olarak Safranbolu’nun turistik çekiciliğini beğendikleri, bununla birlikte eğlence imkanlarını, araç park alanlarını ve çocuklara yönelik aktiviteleri ise beğenmedikleri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the difference in the perception of the touristic products offered to tourists according to their demographic characteristics. In the frame of the study questionnaires prepared in the year 2006 for the tourists visiting Safranbolu were used . 500 questionnaires were used 490 of which were appraisable. The questionnaire was prepared in two parts. In the first part the demographic characteristics of the tourists answering the questionnaire was taken into consideration whereas in the second part by using a five point Likert Scale the perception of the touristic products offered to tourists in Safranbolu and nearby districts was stated. According to the result of the data and analysis obtained from this survey it can be understood that the tourists liked the touristic attractions, however they did not like the entertainment centers, car parks and facilities for children.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :