Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risky driving attitudes and self - reported traffic violations among turkish drivers : the case of eskişehir

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi University, Statistics Department1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Risky driving attitude terminology is used to explain behaviors, which directly increase accident risk, such as over speeding or violation to traffic rules while driving and attitudes related to traffic safety. This study is focused on driver factors in traffic accidents and was carried out in order to show risky drivers’ attitudes tendency, especially. In this study, in order to develop a risky driver attitude model, factors explaining obedience to speed rules, caring about traffic accidents, risk taking tendency in traffic and violations of basic traffic rules were studied. For this reason with the assistance of structural equation models LISREL 8.54 was used to try to develop a model, and fitness of the model has been discussed considering various fitness criteria. On the other hand, analysis of variance was performed for factors measuring sex, education level, age and driving experience, in order to portrait risky drivers.

Özet İngilizce :

Riskli sürücü tutumu terminolojide, trafik güvenliğiyle ilgili sürüş, tutumlar, trafik kural ihlalleri veya hızlı sürüş gibi kaza riskini doğrudan arttıran davranışları açıklamak için kullanılmaktadır. Bu çalışma trafik kazalarındaki sürücüden kaynaklanan faktörleri ve özellikle riskli sürücü tutum eğilimini açıklamaya odaklanmıştır. Çalışmada hız kurallarına uyma, trafik kazalarına karşı ilgi, trafikte risk alma eğilimi ve temel trafik kural ihlalleri faktörleriyle açıklanan “Riskli Sürücü Tutum Modeli” geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla LISREL 8.54 kullanılarak Yapısal Eşitlik Modelleri yardımıyla bir model geliştirilmeye çalışılmış ve geliştirilen model çeşitli uyum kriterleri dikkate alınarak uygunluğu tartışılmıştır. Diğer yandan riskli sürücüleri betimlemek için cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve sürüş deneyimi faktörleri yardımıyla varyans analizi yapılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :