Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

New time series evidence for the causality relationship between inflation and inflation uncertainty in the turkish economy

Yazar kurumları :
İstanbul University, Faculty of Economics1, İstanbul University, Institute of Social Sciences2
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to investigate the relationship between inflation and inflation uncertainty in the Turkish economy by using contemporaneous Exponential GARCH (EGARCH) estimation methodology. Our findings indicate that inflation leads to inflation uncertainty, and dealing with the information content of this relationship, the conditional variance of inflation reacts more to past positive shocks than to negative innovations of equal size. Causality analysis between inflation and inflation uncertainty reveals that inflation Granger- causes, or in other words, precedes inflation uncertainty, but no clear-cut and significant evidence in the opposite direction can be obtained. Furthermore, generalized impulse response analysis estimated in a vector autoregressive framework yields supportive results to these findings.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişki çağdaş Üssel GARCH (EGARCH) tahmin yöntemi kullanılarak incelenmeye çalışılmaktadır. Bulgularımız enflasyonun enflasyon belirsizliğine yol açtığını göstermekte ve bu ilişkinin bilgi içeriğiyle ilgili olarak, enflasyonun koşullu varyansı geşmiş pozitif şoklara aynı büyüklükteki negatif değişikliklerden daha fazla tepki vermektedir. Enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik çözümlemesi enflasyonun enflasyon belirsizliğinin Granger-nedeni olduğunu, diğer bir deyişle, enflasyon belirsizliğini öncelediğini ortaya koymakta, fakat ters yönlü kesin ve anlamlı bir bulgu elde edilememektedir. Ayrıca, bir vektör ardışık bağlanım yapısı içerisinde tahmin edilen genelleştirilmiş etki tepki çözümlemesi bu bulguları destekleyici sonuçlar üretmektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :