Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Music perception as a topic of cognitive psychology

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik insanda zihinsel bir aktivite gerektirdiği için psikolojik araştırmaların bir konusu olarak uzun ve ayrıcalıklı bir tarihe sahiptir. Karmaşık bir insan aktivitesi olarak müzik algısı doğal olarak özellikle bilişsel psikoloji için bir ilgi alanı olmuştur. Bilişsel çalışmalar gösteriyor ki bir dinleyicide oluşan belli bir müzik parçasından edindiği deneyim duyusal mekanizmalar tarafından kaydedilen sesler tarafından yürütülür ve aynı zamanda o sesler tarafından da sınırlandırılır fakat aynı zamanda da dinleyicinin mevcut zihinsel mekanizmaları tarafından işlenir. Bu varsayım gösterir ki araştırmacılar dinleyicinin yetenekleri ve yetersizliklerini göz önüne almalıdırlar. Bu makalenin temel amacı müzik algısının altında yatan bilişsel süreçleri tartışmaktır. Bu amaca yönelik adımlar müziğin yapısını tarif etmek ve bu yapının insan bilişsel yapısı tarafından algılanma yolunu tartışmak olacaktır.

Özet İngilizce :

Music is a participatory art form (Cross, 1985). Participation demands structure in order to be communicated. Then it is not wrong to say that music requires rules for it to be carried out. Defining the structure of music is not an easy task, considering the vast number of sets of sounds and activities, which different cultures consider to be music. Even when we limit ourselves to defining only the western tonal music, a success is scarcely possible. Therefore, the focus on this paper will be the traditional western tonal music, specifically, the multilevel relations among elements of western tonal music. Chords, tones, major and minor keys, pitch, rhythm are some of these elements. They are essential to understanding the complex set of relationships between musical events. First of all, western tonal system could be studied as a combination of two different but related systems. A system that involves pitch related structures such as tones, tonality, harmony and scales and the other is temporal pattern, which naturally involves rhythm, meter and accents. Basically, combination of these two elements defines musical events that have structural information much like letter combinations in natural and artificial grammars.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :