Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mersin’de faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilik faaliyetlerinin ölçülmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında işletmeler, kalıcı olabilmek ve sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlamak adına önemli yenilik faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Çalışmanın birinci bölümünde, yenilik, buluş ve yaratıcılık kavramları tanımlanmakta, yenilik türleri açıklanmakta ve yenilik faaliyetlerinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin gelişmesindeki önemi vurgulanmaktadır. İkinci bölümde, Mersin’de faaliyet gösteren 260 adet Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmenin yöneticileri ile yenilik faaliyetleri konusunda yapılmış bir saha araştırması yer almaktadır. Anketler yardımıyla toplanan verilerin analizi için Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 96 işletmenin yenilik faaliyetinde bulunduğu ve bu faaliyetlerin öncelikle malzeme tüketiminin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Diğer nedenler ise, işçi maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji tasarrufu sağlamak biçiminde sıralanmaktadır. Yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilememesinin en önemli nedenlerinin ise, finans kaynaklarının yetersizliği ve nitelikli personel eksikliği olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, businesses are realizing important innovation functions in order to maintain a progressive profit and to have a long life-time. In the first part of this study, innovation, invention and creativity concepts are defined, types of innovation are explained. And then, the importance of innovation functions of SMEs’ in their development and institutionalization are analyzed. In the second part, a field survey about innovation functions of 260 SMEs’ in Mersin is conducted. Data are collected by questionnaire forms and tested with Chi-Square Independence Analysis. At the end of the research, it has been concluded that, ninty-six SMEs’ are realizing innovation function in Mersin. The most important reason of SMEs’ for innovation function is to reduce material wastes and expenses. Also, the factors effecting noninnovativeness are the lack of financial resources and qualified personnel.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :