Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kontrol liderin elinde mi? girişimcilik okulundan cevap

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Strateji oluşturmada liderin rolü ve konumu konusunda işletme disiplininde çok çeşitli görüşler hakim olmuştur. Örgütün iç çevresinde en güçlü kim? Lider mi strateji oluşturur, yoksa örgüt dinamikleri mi? Örgüt mü stratejiyi izler, yoksa strateji mi örgütü? Örgüte kontrol mü hakimdir yoksa kaos mu? Tüm bu sorular henüz yanıt bulamamış ve kontrol-kaos paradoksu olarak literatürdeki yerini almıştır.
Bu çalışmanın amacı, Mintzberg’in “Strategy Safari” adlı eserinde belirtmiş olduğu kontrol ve kaos üzerine oluşmuş olan paradoksu, on stratejik düşünce okulundan biri olan “Girişimcilik Okulu” çerçevesinde ele alıp “girişimci kişilik” ile strateji oluşturmada liderin elinde bulundurabileceği inisiyatifi vurgulamaktır.

Özet İngilizce :

In Business Administration discipline there have been various views on leader’s statue and role in strategy formation. Who is the strongest in the internal environment of the organization? Does the leader form the strategies or organizational dynamics do so? Does the organization follow the strategy, or vice versa? Is there control over chaos or chaos over control in the organization?
The aim of this study is to examine the control-chaos paradox stated in Mintzberg’s “Strategy Safari” book within the perspective of Entrepreneurial School, which is one of the ten schools of strategic management and to underline the initiative of the leader with his “entrepreneur-oriented character”.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :