Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs’ta kurulması düşünülen federal sistemde toplum (cemaat) meclisleri ve özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kıbrıs’ta kurulması düşünülen ‘federe devletlerdeki’ yasama organının temel özellikleri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmada, Toplum Meclislerinin görevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kıbrıs’taki her iki toplumun, ayrı ayrı seçtiği Toplum Meclislerine yasa yapma ve karar alma yetkisi tanınmaktadır. Buna göre merkezî yönetime karşı bir tür ‘özerkliğe’ sahip olan Toplum Meclisleri; din, eğitim, öğretim, kültür, spor ve hayır işleriyle ilgili alanlarda, anayasanın belirlediği sınırlar içinde, bu yetkileri kullanacaklardır.
Araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kurulmak istenen federal sistemde Toplum Meclislerinin özellikleri incelenmiştir. İkinci ve son bölümde ise Kıbrıs’ta kurulacak olan bu Meclislerin görev ve yetkileri ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The main properties of the legislative organ to be formed in “federate states” of Cyprus have been evaluated in this study. Starting from this evaluation, determining the duties and powers of the “Community Assemblies” is also considered in the study.
In Cyprus, these Community Assemblies, appointed separately by both communities, are empowered with legislative and decision making powers. Accordingly, Community Assemblies enjoying a kind of “autonomy” from the central government shall enjoy these powers on religious, educational, cultural, sportive and charity issues within the limits described by the Constitution.
The study consists of two main sections; in the first section the “properties of these Community Assemblies” to be created within the federative system are examined, in the second and the last section the duties and powers of these Assemblies are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :