Yıl 2011, Sayı : 64 Sayfalar 85 - 90 2011-09-01
Klasik Liberalizm
David CONWAY,Atilla YAYLA
28 261

Öz Liberalizm diğer ideolojilerden, öbür insanlar tarafından empoze edilmiş mümkün olduğu kadar az tahdit ve sınırlamalara tâbi (konu) olma durumu olarak anlaşılmış insan özgürlüğüne çok daha büyük politik önem ve değer vermesiyle ayırt edilebilen bir siyasî ideolojidir. Bütün liberaller kişilerin birbiri üzerindeki güçlerini sınırlayan bir hukuk sisteminin namevcudiyeti hâlinde insanların birbirlerinin elinde kasıtlı sınırlama ve tahditler yaşayacağında hemfikirdir. Buna bağlı olarak liberaller bu sınırlamaları yasaklayan kanunları özgürlüğü tahrip edici olmaktan çok özgürlüğe yardımcı görür.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011


Makalenin Yazarları
David CONWAY
Atilla YAYLA