Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin pazar performansi ile insan kaynakları uygulamaları arasındaki ilişkinin araştırılmasına yönelik bir çalışma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, K.K.K. Personel Başkanlığı2
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde yürütülen bütün faaliyetlerin temelinde insan faktörü vardır ve bu faktörlerin iyi yönetilmesi işletmenin başarısında önemli bir etkendir. Bu çalışma kapsamında işletmelerde insan kaynakları (İK) uygulamaları; personel seçim süreci, performans değerleme, iş zenginleştirme, iş basitleştirme, iş rotasyonu ve iş genişletme olarak ele alınmıştır. Diğer taraftan işletme faaliyetlerinin sonuçlarını görerek, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakarlar ve bu bağlamda işletmenin dış çevresiyle ilgili olan pazar performansının değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada işletmelerin pazar performansı ile İK uygulamaları arasındaki ilişki Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler kapsamında araştırılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre özellikle iş zenginleştirme ve personel seçim sürecinin etkinliğinin işletmelerin pazar performansını etkilediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

Human factor lies beneath all activities performed by businesses and directing this factor well is a crucial factor in the success of businesses. Within the scope of this study, human resources applications in businesses consist of employee recruitment process, performance evaluation, work enrichment, work simplification, work rotation and work expanding. Besides, businesses check whether predefined targets are reached or not by evaluating the result of their activities. In this context, it is important to consider businesses’ market performance related to its outer surrounding. In this study the relationship between businesses’ market performance and their human resources applications has been investigated within the scope of the businesses operational in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :