Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Identification of ‘pull’ & ‘push’ factors for the portfolio flows: svar evidence from the turkish economy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul University, Institute of Social Sciences1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, the determinants of the portfolio based capital flows are examined for the Turkish economy. Following the structural vector autoregression methodology, the estimation results reveal that the ‘push’ factors based on the external developments for the Turkish economy have a dominant role in explaining the behavior of the portfolio flows. Further, the domestic real interest rate as one of the main ‘pull’ factors has been found in a negative dynamic relationship with the portfolio flows. This result is attributed to that the dynamic course of the portfolio flows should not be related to the excess return possibilities of the real interest structure of the Turkish economy.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada portföy temelli sermaye akımlarının belirleyicileri Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. Yapısal vektör otoregresyon yöntemi izlenerek elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisi için dışsal gelişmelere dayalı ‘iten’ etkenlerin portföy akımlarının davranışı açıklamakta belirleyici bir işleve sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, başlıca ‘çeken’ etkenlerden biri olarak yurt içi reel faiz oranı portföy akımları ile negatif bir dinamik ilişki içerisinde bulunmuştur. Bu sonuç portföy akımlarınının dinamik gelişme yolunun Türkiye ekonomisinin reel faiz yapısının aşırı getiri olanaklarıyla ilişkilendirilmemesi gerekliliğine atfedilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :