Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka sermaye yeterliliğinde basel ii yaklaşımı ve türk bankacılığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, Hereke MYO1, Serbest Danışman2
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Basel Komitesi, G10 ülkeleri tarafından bankacılık gözetim otoritesi olarak, Merkez Bankaları üst yönetimince 1975’te kurulmuştur. Genellikle Uluslararası Ödemeler Bankası - BIS (Bank for International Settlements)’in Basel binasında toplanmakta ve sekreteryası da burada bulunmaktadır. Üzerinde mutabakata sağlanmış bulunan bankaların sermaye yeterliliğini ölçmek ve asgari standartları karşılamak, çerçevesinin ayrıntılarını oluşturmak görevidir. Basel II’de 1988 uzlaşısı gözden geçirilmekte ve daha fazla sağlamlık, istikrar ve takviye içeren bir çerçeve geliştirilmektedir. Komite 1988 uzlaşısındaki temel esas olan, bankaların sermaye yeterliliği için, risk ağırlıklı aktiflerin % 8’i oranında, toplamda sermaye bulundurmayı muhafaza etmektedir. Buna karşın, 1996 uzlaşısı Pazar riskini hesaba dahil etmekte, bu riski giderecek tedbirler önermekte ve uygun sermaye tanımını değiştirmektedir. Basel II 1988 uzlaşısına göre riske daha duyarlı bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authorities that was established by the central bank governors of the Group of Ten countries in 1975. It usually meets at the Bank for International Settlements in Basel, where its permanent Secretariat is located. It sets out the details of the agreed Framework for measuring capital adequacy and the minimum standard. In Basel II to revise the 1988 Accord has been to develop a framework that would further strengthen the soundness and stability. The Committee is also retaining key elements of the 1988 capital adequacy framework, including the general requirement for banks to hold total capital equivalent to at least 8% of their risk-weighted assets; the basic structure of the 1996 Market Risk Amendment regarding the treatment of market risk; and the definition of eligible capital. Basel II is more risk sensitive than the 1988 Accord higher than allowed for in this Framework.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :