Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An assesment on the effect of education level on the job satisfaction from the toursim sector point of view

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas University, Safranbolu Vocational School of Higher Education1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to analyze the effect of education level on the job satisfaction. The relationships between the educational level and job satisfaction were tested with hypotheses; H0: There isn’t a relationship between education level and job satisfaction. H1: There is a relationship between education level and job satisfaction. To measure job satisfaction, a questionnaire comprising a slightly modified form of a popular job satisfaction questionnaire was used. The study was conducted on a total of 600 workers, working in 30 four and five stars hotels. All of the questionnaires were picked up because the questionnaires were administered individually by the students of tourism department. 69 percent of the responses were taken from graduated and vocational school students of higher education, 31percent from primary and secondary schools. Consequently, a positive relationship was found between job satisfaction and education level. The results suggest that managers should find new methods to increase education level of their staff and develop work context parallel to education level.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, eğitim seviyesinin iş tatmini üzerindeki etkisini analiz etmektir. Eğitim seviyesi ve iş tatmini arasındaki ilişki belirlenen hipotezlerle test edilmeye çalışılmıştır. Hipotez; H0: Eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında ilişki yoktur. H1: Eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında ilişki vardır şeklinde oluşturulmuştur. İş tatminini değerlendirmek için, bilinen ve araştırma konusu ile uyumlaştırılmış bir anket kullanılmıştır. Çalışma, dört ve beş yıldızlı otuz otel işletmesinde görev yapan 600 işgören üzerinde yapılmıştır. Anketler turizm bölümü öğrencileri tarafından yüzyüze yapıldığı için tamamının geri dönmesi sağlanmıştır. Çalışmaya katılanların % 69’unu üniversite mezunları, % 31’ini ise ilköğretim mezunları oluşturmuştur. Araştırma sonucunda eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, işletme yöneticileri işgörenlerinin eğitim düzeylerini artırmakla birlikte eğitim düzeylerine paralel olarak çalışma şartlarını da geliştirmelidirler.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :